حوزه های کاری سران محاسب

تخصص اصلی سران محاسب و تیم اجرائی این شرکت ، استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان بوده ، ولیکن با توجه به تجربه بالای اجرائی ایشان در حوزه ها و صنایع مختلف ، اجرای خدمات مالی برای شرکت های خدماتی ، بازرگانی و تولیدی پذیرفته می شود.

به مشتریان ما بپیوندید