مالیات بر اجاره

درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می شود عبارتست از کل مال‌الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر 25% بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره و درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شد

ادامه ...

انواع شرکت

شرکت از اجتماع 2 یا چند شریک یا سهامدار و یا موسس که دارای هدف مشترکی برای رسیدن به یک هدف واحد تشکیل می شود گفته می شود.

ادامه ...
طراحی و اجرا در آزمایشگاه نیمکت | © 2019 -2021 شرکت سران محاسب طباطبائی