متد نوین آماده سازی مفزوضات تهیه گزارشات فصلی و اظهارنامه ارزش افزوده


متد نوین آماده سازی مفزوضات تهیه گزارشات فصلی و اظهارنامه ارزش افزوده

این دوره توسط بنیانگذار گروه مالی سران محاسب طباطبائی جناب آقای طباطبائی خلق شده است. در این متد که متد نوین گزارشات فصلی و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده توسط ایشان نامگذاری شده است ، دارای محاسن و معایب ذیل می باشد.

معایب متد نوین :

– الزام استفاده از روش حسابداری ایجادی-پرداختی می باشد که تعداد اسناد حسابداری برای هر رویداد را ۲ برابر می نماید.

-نیازمند توانمدی بالا در تجزیه و تحلیل حسابها و دانش اکسل می باشد.

محاسن متد نوین :

– بالا رفتن سرعت و دقت اطلاعات مورد نیاز جهت آماده سازی و ارسال گزارشات فصلی و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

– کاهش چشمگیر خطای انسانی در درج اطلاعات و امکان نگهداری مفروضات برای زمان رسیدگی به ارزش افزوده

– امکان ارسال همزمان گزارشات فصلی و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده قبل از تاریخ سررسید

– امکان استفاده از خروجی متد نوین جهت بررسی های تحلیل و تهیه ی گزارشات مدیریت

– امکان راستی آزمایی عملیات انجام شده بر روی خروحی متد نوین

میخواهید در این دوره ثبتنام کنید؟

همین الان با ما تماس بگیرید!

۰۲۱۸۸۸۰۱۲۸۴

۰۲۱۸۸۸۹۶۶۴۵