دوره کاربرد اکسل در حسابداری


بهتر است بدانیم که ، تمامی حسابدارانی که میخواهند وارد بازار کار حرفه ای بشوند ، می بایست دانش و مهارت کافی برای استفاده از نرم افزار اکسل را داشته باشند. دانستن این نرم افزار الزامیست ، چراکه انجام بسیاری از محاسبات با استفاده از اکسل قابل انجام می باشد.

محتوای آموزشی دوره کسل در حسابداری به شرح ذیل می باشد:

جلسه اول –  آموزش و معرفی فضای اکسل با انجام تمرین

جلسه دوم – آموزش نحوه انجام محاسبات ساده ، جدول سازی ، دریافت نمودار و تنظیمات صفحه جهت اخذ پرینت

 جلسه سوم – آموزش نحوه استفاده از ابزار های پرکاربرد Sort ، Filter ، Text to Colums

جلسه چهارم – آموزش نحوه استفاده از توابع پرکاربرد Vlookup ، Hlookup  ، IF ، Sumif ، Sumifs و همچنین برخی توابع ترکیبی کاربردی

جلسه پنجم – آموزش نحوه استفاده از ابزار پرکاربرد Pivot Table و کاربرد آن در طبقه بندی اطلاعات

جلسه ششم – آموزش نحوه تهیه ی گزارشات مدیریت با استفاده از آموزش های جلسات پیشین


میخواهید در این دوره ثبتنام کنید؟

همین الان با ما تماس بگیرید.

۰۲۱۸۸۸۰۶۶۶۳

در واتساپ به ما پیام بدین.

+۹۸۹۹۰۴۹۸۷۱۳۱

طراحی و اجرا در آزمایشگاه نیمکت | © 2019 -2021 شرکت سران محاسب طباطبائی