تهیه صورت های مالی اساسی و تجزیه و تحلیل صورت های مالی


تهیه صورت های مالی اساسی و تجزیه و تحلیل صورت های مالی

تمامی حسابداران خبره می بایست بتوانند صورتهای مالی اساسی را تهیه و تنظیم نمایند و اطلاعات مندرج در این گزارش اساسی رو جهت اطلاع رسانی به مدیران تجزیه و تحلیل نمایند. این گزارش استاندارد ترین فرمت پذیرفته شده بین تمامی حسابداران و همچنین استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی می باشد.

جلسه اول

 – تشریح مفاهیم اولیه تهیه ی صورتهای مالی اساسی مطابق با استاندارد حسابداری شماره ۱

جهت تهیه ی صورتهای مالی اساسی ، آگاهی از استاندارد حسابداری مرتبط با آن جهت تهیه و تنظیم صورتهای مالی اساسی مطابق با اصول پذیرفته شده حسابداری ، سطح اهمیت بالایی را به خود اختصاص می دهد. با توجه به این مسأله ، در این بخش از دوره شما با مفاهیم مرتبط آشنا خواهید شد و جزوه ای مناسب برای این دوره به شما ارائه خواهد شد.

جلسه دوم

 – آموزش کاربردی و عملیاتی نحوه ی طبقه بندی تراز آزمایشی جهت تهیه صورتهای مالی اساسی

همانطور که مستحضر هستید ، صورتهای مالی اساسی بر پایه اطلاعات مندرج در تراز آزمایشی شرکت ، پس از انجام تعدیلات طبقه بندی ، انجام خواهد شد. فلذا در این بخش از دوره آگاهی های کاربردی و عملیاتی ای را کسب خواهید نمود.

جلسه سوم و چهارم

–  آموزش کاربردی و عملیاتی تهیه ی صورتهای مالی اساسی

صورتهای مالی اساسی از پنج جزء تشکیل شده است ؛ ترازنامه ، صورت سود و زیان ، صورت سود و زیان جامع ، صورت جریان وجوه نقد و یادداشت های توضیحی همراه. دانستن نحو تی تهیه ی صورتهای مالی از الزاماتیست که هر حسابداری باید از آن مطلع باشد . فلذا در این بخش از دوره برای اینکه بتوانید صورتهای مالی اساسی را به تنهایی تهیه نمائید ، برای شما اقدامات مفیدی در دوره صورت خواهد پذیرفت.

جلسه پنجم

–  آموزش روش های تجزیه و تحلیل صورتهای مالی اساسی

برای اینکه از وضعیت مالی ، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی مجموعه آگاهی های لازم را کسب نماید ، می بایست صورتهای مالی اساسی را مطالعه نمائید. نکته حائز اهمیت این است که چگونه می توانیم از نتایج اطلاعات درج شده در صورت های مالی دریافت شده ، آگاه شویم. برای فهم این مهم روشهایی استاندارد جهت تجزیه و تحلیل صورتهای مالی اساسی وجود دارد. در این بخش از دوره تمامی روش های موجود به شما آموزش داده خواهد شد.

میخواهید در این دوره ثبتنام کنید؟

همین الان با ما تماس بگیرید!

۰۲۱۸۸۸۰۱۲۸۴

۰۲۱۸۸۸۹۶۶۴۵