کد اقتصادی چیست و چگونه می توان آن را دریافت کرد؟

در پاسخ به این سوال که کد اقتصادی چیست و چگونه می توان آن را دریافت کرد باید گفت کدی ۱۲ رقمی ست که هر شخصی که فعالیت اقتصادی انجام می دهد به آن نیاز دارد.

ادامه ...

تعریف حسابداری

در این مطلب به تعریف انواع حسابداری خواهیم پرداخت. حسابداری یک سیستم اطلاعاتی می باشد […]

ادامه ...
رشته حسابداری

رشته حسابداری چیست؟

رشته حسابداری از آن دسته رشته هایی نیست که کسی در کودکی رویای آن را […]

ادامه ...
طراحی و اجرا در آزمایشگاه نیمکت | © 2019 -2021 شرکت سران محاسب طباطبائی