مفاصا حساب مالیاتی چیست؟


گواهی وصول بدهی های قطعی شده ی مودی نزد اداره ی دارایی است که طبق ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم ۵ روز پس از اینکه اداره دارایی اقدام به وصول مالیات مطالبه شده ، قطعی شده از مودی می کند.

مودی می تواند درخواست صدور گواهی ماده ۲۳۵ یا همان مفاصا حساب را بدهد و اداره دارایی هم ملزم به انجام آن است.

مفاصا حساب مالیاتی

ماده ۲۳۵ ق.م.م : اداره امور مالیات مکلف است نسبت به مؤدیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت

ننموده‌اند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ وصول تقاضای مؤدی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به مؤدی تسلیم کند.

صدورمفاصا حساب موضوع ماده ۲۳۵ قانون مالیاتهای مستقیم :

۱ . درخواست کتبی مودی مبنی بر صدور مفاصا حساب مالیاتی

 ۲ . دستور ارجاع و اقدام و ثبت به واحد مالیاتی توسط رییس امورمالیاتی یا رییس گروه مالیاتی

 ۳ . بررسی پرونده و تهیه خلاصه وضعیت توسط کاردان یا کارشناس مالیاتی

 ۴ . بررسی و تایید خلاصه وضعیت توسط کارشناس ارشد و رییس گروه مالیاتی

 ۵ . ثبت خلاصه وضعیت در واحد مالیاتی مربوط

 ۶ . اعلام میزان بدهی قطعی به مودی

 ۷ . پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده توسط مودی

 ۸ . صدور گواهی عدم بدهی نسبت به مالیات قطعی شده لغایت عملکرد تسویه شده در فرم مخصوص و امضا توسط کارشناس ارشد و رییس گروه مالیاتی و تحویل به مودی


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *