درباره ما

سران محاسب از سال 1398 بصورت رسمی فعالیت خود را آغاز نموده است و با اتکا به سابقه بیش از 12 ساله مدیران خود من جمله آقای سید محمد طباطبائی در این حوزه ، شرایطی را فراهم نموده است تا امکان خدمت رسانی در حوزه های حسابداری ، حسابرسی ، امور مالیاتی و مشاوره برای تمامی کسب و کارها با نرخ های رقابتی در بازار با تاکید بر حفظ کیفیت مهیا باشد.

روند اجرای امور حسابداری و مالی

۱. بررسی و نیازسنجی

۲. ارائه راهکار متناسب با شرایط کسب و کار

۳. تهیه و انعقاد قرارداد

۴. دریافت اطلاعات حسابداری کسب و کار

۵. انجام عملیات حسابداری

۶. ارائه گزارش

حسابداری هوشمند و آسان

دورنمای ما ایجاد فرآیند هایی تسهیل شده برای تمامی کسب و کارها است تا حد الامکان شرایط برای انجام امور جاری و پر هزینه در بخش های مالی و حسابداری بصورت تمام اتوماتیک و هوشمند ایجاد شود و مدیریت هزینه در این بخش صورت پذیرد چرا که نبود چنین مکانیزمی هزینه های زیادی را در دو بخش به کسب و کارها تحمیل می کند ؛ بخش اول هزینه دستمزد نفرات تیم حسابداری و بخش دوم هدر رفت منابع بصورت ناعادلانه برای پرداخت مالیات می باشد.

تماس با ما