تعریف حسابداری


در این مطلب به تعریف انواع حسابداری خواهیم پرداخت.

حسابداری یک سیستم اطلاعاتی می باشد که در آن فرایند جمع آوری، ثبت، طبقه بندی، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارش های مالی و صورت های حسابداری در شکل ها و مدل های خاصی انجام می شود تا سازمان ها بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند.

به بیان ساده تر حسابداری زبانی است که راجع به موقعیت های مالی یک سازمان اطلاعاتی فراهم  می کند. حسابداری را می توان به طور کلی به چهار مرحله تقسیم کنیم:

ثبت فعالیت های مالی، تلخیص اقلام، طبقه بندی اقلام ثبت شده، نتیجه حاصل از بررسی اقلام ثبت شده.

به بیان دیگر حسابداری سیستمی است که داده های مربوط به فعالیت های واحد تجاری را دریافت کرده و اندازه گیری می کند سپس آنها را پردازش و در قالب نتایج فعالیت وعملکرد واحد تجاری را به شرکت و یا اشخاص ارئه می دهد و به همین دلیل حسابداری را زبان تجارت می نامند.

حسابداری دانشی جدید و فرایندی اقتصادی می باشد که سیستم های اقتصادی و تجاری دنیا بر مبنای این اطلاعات تصمیم گیری می کنند که شامل انواع حسابداری مختلفی است که در ادامه توضیح داده می شوند.

به هر حال حسابداری در ابتدا به عنوان وسیله و ابزاری برای نشان دادن حساب ها و کنترل دخل و خرج و ایجاد تعادل بین دریافت ها و پرداخت ها بکار گرفته شده است و امروزه به عنوان یک زبان مشترک تجاری باعث ارتباط بازرگانان، واحدهای تجاری، اقتصادی و دولت ها و افراد شده است

. انواع حسابداری:

حسابداری زیر شاخه های مختلفی مانند: حسابداری عمومی، حسابداری دولتی، حسابداری مالیاتی، حسابداری صنعتی، حسابرسی و حسابداری بودجه ای، حسابداری سیستم ها، حسابداری موسسات غیر انتفاعی وحسابداری اجتماعی را دارا می باشد که در ادامه هر کدام را بررسی خواهیم کرد.

حسابداری عمومی:

در این بخش  فعالیت های مالی در دفاتر ثبت می شوند ودر پایان هر دوره گزارش های مورد نیاز تهیه می شود.

حسابداری دولتی:

چگونگی ثبت و نگهداری حساب ها در شرکت ها و موسسات دولتی

حسابداری صنعتی:

محاسبه کردن قیمت تمام شده محصول درهر یک از مراحل تولید

حسابداری مالیاتی:

چگونگی میزان مالیات بر درامد شرکت ها یا اشخاص با توجه به قوانین و مقررات های مالیاتی

حسابداری بودجه ای:

تهیه و تنظیم بودجه با توجه به فعالیت های مالی

حسابرسی:

بررسی اسناد، مدارک، دفاترو گزارشات مالی یک موسسه یا شرکت و اظهار نظر به صحت نسبی آن

حسابداری سیستم ها:

ارائه یک سیستم حسابداری مناسب برای هر موسسه یا شرکت با توجه به نوع فعالیت ان ها

حسابداری موسسات غیر انتفاعی:

راجع به سیستم ها وعملیات های حسابداری مانند موسسات خیریه و موسسات آموزشی صحبت می شود.

حسابداری اجتماعی:

جهت  اندازه گیری هزینه ها و فایده های اجتماعی.

اصول حسابداری:

مجموعه ای از قواعد می باشد که حسابداران در تمامی طول کار برای ثبت و گزارش های مالی به عنوان یک الگو از آن استفاده می کنند.

اصل درامد:

درامد زمانی بدست می اید که فروش انجام شود .

اصل هزینه:

هزینه زمانی اتفاق می افتد که کسب و کارها از محصولات استفاده یا خدماتی را دریافت می کنند.

اصل تطابق درامد بر هزینه:

با اصل هزینه و در امد در ارتباط است.

اصل بهای تمام شده:

مقادیر در سیستم حسابداری با استفاده از بهای تمام شده تاریخی اندازه گیری شوند.

اصل عینیت:

باید از داده های عینی و واقعی استفاده شود.

فرض تداوم فعالیت:

فرض بر این است که کسب و کار برای مدت طولانی به فعالیت خود ادامه می دهد.

فرض واحد اندازه گیری:

پول رایج جایی که در ان کسب و کار انجام می شود واحد اندازه گیری مناسبی برای کسب و کار و استفاده در حسابداری می باشد.

فرض تفکیک شخصیت:

کسب و کار یک شخصیت جداگانه ای دارد و شخصیت ان از صاحبان کسب و کار مجزاست.

برای ورود به بازار کار دوره حسابداری را از دست ندهید.

برای اطلاع از سایر مطالب در این زمینه به وبلاگ ما سر بزنید .


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *