بهتر است بدانیم که ، تمامی حسابدارانی که میخواهند وارد بازار کار حرفه ای بشوند ، می بایست دانش و مهارت کافی برای استفاده از نرم افزار اکسل را داشته باشند. دانستن این نرم افزار الزامیست ، چراکه انجام بسیاری از محاسبات با استفاده از اکسل قابل انجام می باشد.

محتوای آموزشی این دوره به شرح ذیل می باشد:

جلسه اول –  آموزش و معرفی فضای اکسل با انجام تمرین

جلسه دوم آموزش نحوه انجام محاسبات ساده ، جدول سازی ، دریافت نمودار و تنظیمات صفحه جهت اخذ پرینت

 جلسه سوم آموزش نحوه استفاده از ابزار های پرکاربرد Sort ، Filter ، Text to Colums

جلسه چهارم آموزش نحوه استفاده از توابع پرکاربرد Vlookup ، Hlookup  ، IF ، Sumif ، Sumifs و همچنین برخی توابع ترکیبی کاربردی

جلسه پنجم آموزش نحوه استفاده از ابزار پرکاربرد Pivot Table و کاربرد آن در طبقه بندی اطلاعات

جلسه ششم آموزش نحوه تهیه ی گزارشات مدیریت با استفاده از آموزش های جلسات پیشین

میخواهید در این دوره ثبتنام کنید؟

همین الان با ما تماس بگیرید!

02188801284
02188896645