تهیه صورت های مالی اساسی و تجزیه و تحلیل صورت های مالی

تمامی حسابداران خبره می بایست بتوانند صورتهای مالی اساسی را تهیه و تنظیم نمایند و اطلاعات مندرج در این گزارش اساسی رو جهت اطلاع رسانی به مدیران تجزیه و تحلیل نمایند. این گزارش استاندارد ترین فرمت پذیرفته شده بین تمامی حسابداران و همچنین استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی می باشد.

 – تشریح مفاهیم اولیه تهیه ی صورتهای مالی اساسی مطابق با استاندارد حسابداری شماره 1

جهت تهیه ی صورتهای مالی اساسی ، آگاهی از استاندارد حسابداری مرتبط با آن جهت تهیه و تنظیم صورتهای مالی اساسی مطابق با اصول پذیرفته شده حسابداری ، سطح اهمیت بالایی را به خود اختصاص می دهد. با توجه به این مسأله ، در این بخش از دوره شما با مفاهیم مرتبط آشنا خواهید شد و جزوه ای مناسب برای این دوره به شما ارائه خواهد شد.

میخواهید در این دوره ثبتنام کنید؟

همین الان با ما تماس بگیرید!

02188801284
02188896645