آن چه باید درباره بیمه تکمیلی بدانید: بیمه تکمیلی چیست؟

متاسفانه در حال حاضر با توجه به هزینه های بالا درمان در هنگام وقوع بیماری یکی از دغدغه های بزرگ افراد هزینه های درمان است و این مساله ای است که گاها تحمل بیماری را بسیار سخت تر می کند! بیمه تکمیلی یا همان بیمه درمان تکمیلی،‌ بیمه ای است...