کد اقتصادی چیست و چگونه می توان آن را دریافت کرد؟

در پاسخ به این سوال که کد اقتصادی چیست و چگونه می توان آن را دریافت کرد باید گفت کدی ۱۲ رقمی ست که هر شخصی که فعالیت اقتصادی انجام می دهد به آن نیاز دارد.

تعریف حسابداری

حسابداری یک سیستم اطلاعاتی می باشد که در آن فرایند جمع آوری، ثبت، طبقه بندی، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارش های مالی و صورت های حسابداری در شکل ها و مدل های خاصی انجام می شود تا سازمان ها بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند. به بیان ساده تر...

رشته حسابداری چیست؟

رشته حسابداری از آن دسته رشته هایی نیست که کسی در کودکی رویای آن را داشته باشد، اما وقتی که زمان انتخاب رشته و ورود به دانشگاه فرا می رسد،‌ نظر داوطلبان زیادی را به خود جلب می کند. اما به طور قطع همه افراد با اطلاعات کافی به سراغ...